Vilka är vi

Vilka är vi?

JobbArenan  – bemanningsföretaget med ett koncept som fokuserar på förhållandet mellan insatta resurser och erhållet resultat.

Stefan Sahlberg har startat Jobbarenan i Kristianstad och Malmö, ett bemanningsföretag med lokalt fokus, som lägger stor vikt vid tät uppföljning av kunder och medarbetare.

Näringslivet kräver alternativa bemanningslösningar och JobbArenan är den lokala bemanningspartnern i Skåne. ”–Vi tillför ett mervärde till våra kunder och medarbetare genom ett starkt personligt engagemang”, lovar Stefan.

JobbArenan hyr ut personal och genomför rekryteringar i alla branscher i Skåne . Vi är även en diskussionspartner i alla organisations- och personalfrågor, utan kostnad för våra kunder. Vi har idag personal bl. a. inom dessa yrkesområden administration, butik, chaufförer, ekonomi, industri, lager, logistik och restaurang.

”–JobbArenans koncept innebär att vi använder mycket av vår tid till att lära känna våra kunder och medarbetare. Om du överlåter delar av personalarbetet till oss så kommer du att upptäcka att du spar både tid och pengar, samtidigt som du får uppleva vårt starka engagemang.”