HR-partner

JobbArenan – din HR-partner

HR är en förkortning av det engelska uttrycket ”Human Resources” och den avdelning på företaget som ansvarar för alla anställda och all personal. En HR-partner är således ett externt stöd kring dessa frågor. De som jobbar inom HR måste ha en bred kompetens kring hur man säkerställer att rätt kompetens finns och motiverar den befintliga personalen att vilja stanna kvar inom företaget.
Eftersom ett företags framgång till stor del bygger på att personalen känner sig motiverade och att deras kompetens tas tillvara på rätt sätt så ligger fokus numera på detta snarare än på ekonomiska frågor och löner. Helt enkelt bär HR avdelningen hos en organisation ett ganska tungt ansvar vad gäller att man värnar om sin personal.

Varför anlita JobbArenan?

Med oss som HR-partner kan du lägga din tid på din kärnverksamhet i stället för tidskrävande HR-frågor och personalfrågor. Som HR-partner arbetar vi med verkställande av uppsägningar, förhandlingar, konflikthantering, coachning, omställningar och utvecklingssamtal. En HR-partner med fullservice som finns där för dig och dina behov, helt enkelt.

En kostnadseffektiv HR-partner

Att anlita JobbArenan som HR-partner är ett kostnadseffektivt alternativ till att ha en egen HR-avdelning som ständigt kostar pengar. Oss anlitar du i stället när du är i behov av kompetensen, oavsett vilket område inom HR det är. Då betalar du nämligen bara de timmar du behöver för det specifika uppdraget. Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig?

Kontakta oss

* indicates required field