Om JobbArenan

Om JobbArenan

JobbArenan är din egen Human Resource-partner som hjälper dig med kompetensförsörjning när du är i behov av en specialist inom något område eller vid bemanning och rekrytering. Vi kan också hjälpa dig med förhandlingar, konflikthantering, coachning av chefer och medarbetare, rehabilitering, arbetsrätt och lönesättning.

Vision

Vi löser människors- och företagsutmaningar till att utveckla sig och deras konkurrenskraft

Ledstjärna

Vi skapar en bättre vardag för små och mindre företag

Affärsidé

Vi tillgodoser våra kunders behov av en personalavdelning med resurser inom bl. a. kompetenstillsättning, coachning av chefer och medarbetare, arbetsrätt, fackliga förhandlingar, utvecklingssamtal med uppföljning, rehabilitering, konflikthantering, tester och analyser. Genom engagerade medarbetare jobbar vi nära våra kunder och konsulter. Vi gör det enkelt för våra kunder att använda olika lösningar. Våra kunder kan fokusera på sin kärnverksamhet och bli konkurrenskraftiga inom sitt område. Även små och mindre företag behöver en personalavdelning dock inte på heltid.

Kund eller medarbetare

Vi på JobbArenan har ett stort intresse i både dig som medarbetare och i dig som kund. Vårt starka engagemang att matcha rätt kompetens, på rätt plats och vid rätt tid vilket ger en tydlig koppling till det ekonomiska resultatet. Du som uthyrd konsult är mycket viktig för oss och vi strävar alltid efter att vara en bra arbetsgivare.

Process

Vi är noggranna i vår urvalsprocess och har en nära kontakt under hela uppdragsperioden. Att jobba som uthyrd medarbetare ställer krav på dig som är uthyrd och det ställer krav på oss som arbetsgivare. Som uthyrd konsult får du möjlighet att prova olika uppdrag hos våra kunder. Du bygger din egen kompetens och får ökad arbetslivserfarenhet.  För oss som arbetsgivare krävs det att vi är engagerade i dig, känner din arbetssituation väl och att vi har en nära kontakt med dig.

För dig som kund har vi fått ett stort förtroende. Vi ska hitta din nya kollega antingen som inhyrd kollega eller genom att vi genomför rekryteringen till ditt företag.

För mer information kontakta JobbArenan