Hur går det till?

Hur går det till?

Vi matchar kompetens!

Med vårt matchningssystem, grundliga erfarenheter och hög kompetens vid anställningsintervjuer, referenstagning och utveckling kan vi erbjuda ditt företag rätt kompetens, på rätt plats, vid rätt tid.

Oavsett om det rör sig om personaluthyrning eller rekrytering – tar vi det fulla personalansvaret.

Så här går det till i en rekryteringsprocess:

 • Behovsanalys
 • Kravprofil
 • Annonsering
 • Sökning
 • Ansökningar
 • Urval
 • Djupintervju
 • Referenstagning
 • Presentation
 • Kandidatval
 • Anställning/uppstart
 • Uppföljning – kontinuerligt
 • Återkoppling